Utbildningar & föreläsningar

Föredrag och seminarier
för utbildning, inspiration och motivation till förändring och utveckling.
Läs mer / ladda ner: FHD_Forelasningar (80Kb)

Mindfulness
handlar om att hitta ett förhållningssätt att leva i nuet med uppmärksam närvaro i vardagens verklighet.
Läs mer / ladda ner: FHD_Mindfulness (PDF-fil, 82Kb)

FYR – Förändring – Yrke – Relationen

Är en utbildning som handlar om att:

  • Förstå hur jag kan bli bättre på att kommunicera på ett tydligare sätt.
  • Förstå vilka kommunikationsnycklar som är användbara när man sätter mål.
  • Träna kommunikation.

Utgångspunkt

Eftersom vår verksamhet är på Västkusten har vi valt att bygga utbildningen på metaforer som är hämtade från hav, båtliv, navigering och fyrar. Vi ser metaforen som ett kraftfullt verktyg i den lärande processen och anser att fyren och havets metaforer är användbara såväl inom kommunikation människor emellan som ute på havet.

Innehåll:

Genomgång  och träning av olika navigeringsnycklar för att tydliggöra mål, syfte och vision och hur man kan öka sin/gruppens drivkraft och nå önskat resultat. Navigeringsnycklar för att bryta mönster, skapa balans och kommunicera tydligare.

Upplägg:

 

Vår specialitet är att lägga upp kursen i riktning mot destination och önskemål. Vi varvar lättbegriplig teori i korta pass med praktiska övningar och träning av olika navigeringsnycklar, så att färdigheterna och förståelsen verkligen sätter sig. Vi arbetar både i storgrupp och i mindre grupper när vi behöver, men också två och två.

 Välkommen … med ut att kryssa på kommunikationens hav, hitta farleder och lägga ut kursen. Samspel på havet och i arbetslivet är viktigt och att tydligt kunna navigera mellan kobbar och skär för att säkert nå och angöra hamnar.

Läs mer / ladda ner: FHD_Information_om_FYR (PDF-fil, 1,7Mb)


Livsstilutbildning
som bygger på ett processorienterat och upplevelsebaserat lärande, en kombination av teoriavsnitt och tid för reflektion, samtal och olika övningar.
Läs mer / ladda ner: FHD_Ditt_liv (96Kb)

Medvetet medarbetsskap
Kraven på medarbetare i dagens och framtidens arbetsliv är stora. Nya områden som skall behärskas tillkommer ständigt och i det dagliga arbetet dyker nya frågeställningar upp. Därtill kommer ofta kontinuerliga förändringar och ökade krav på resultat och effektivitet. Kanske ställs man inför minskande resurser och en ny organisation. Stora krav ställs också inom inte lika mätbara områden som samarbetsförmåga, etik, motivation och konflikthantering.
Läs mer / ladda ner: FHD_Medvetet_medarbetarskap (65Kb)

Qi-gong
anses bidra till att kropp och själ tillsammans fungerar på optimal nivå, öka vitaliteten och stärka självläkningsprocesserna i kroppen.
Läs mer / ladda ner: FHD_Qi_gong (87Kb)

Stresshantering
Att lära sig upptäcka och bli medveten om varningssignaler på stressreaktioner bildar en utgångspunkt för stresshantering. Att förstå utbrändhetsprocessens faser och få insikter om egna och arbetskamraters signaler på stress/utbrändhet.
Läs mer / ladda ner: FHD_Stresshantering (70Kb)

Tänk till…
är ett utvecklingsforum för ledare som vill växa i sin yrkesroll.
Syftet är att lyfta aktuella frågor och teman i dagens arbetsliv som kan stärka, utveckla, samt inspirera och motivera.
Läs mer / ladda ner: FHD_Tanktill (65Kb)

Be Sociable, Share!