Stresshantering

Individuellt stresshanteringsprogram – Stressamtal/Hanteringssamtal
Målgrupp: Stressrelaterade tillstånd kan te sig på många olika sätt. Utbrändhet, är ett av de tillstånd som man kan behöva en samtalskontakt.
I början av en samtalsperiod, är behovet av enskilt stöd störst. Att få insikt, att förstå vad man är ”drabbad” av. Ångest och skamkänslor kan behövas bearbetas. Initialt har personen oftast inget eller litet behov av att dela sina upplevelser med andra. Här kommer det enskilda samtalet mest till gagn.

Exempel på Utbildningsplan, stresshanteringskurs
När man har kommit igång och börjat bearbeta sin situation kommer man ofta in i ett stadie då man upplever ett stort behov av att lufta sina erfarenheter med andra i samma eller liknande situation.
Här kommer stresshanterings/rehabiliteringsgrupper väl till pass.
Gruppträffarna bör pågå under en längre tid då hantering av stressrelaterade tillstånd bäst sker om processen får pågå under en längre tid. Många gånger har det tagit lång tid att hamna i tillståndet och det har visat sig att tiden tillbaks oftast är lång och kan vara arbetsam.

Dag 1 är inriktad på en teoretisk genomgång med syfte att förstå de egna stressignalerna i kroppen.

Uppföljningsdagarna är inriktade på egna reflektioner kring stress och praktiska stresshanteringsmetoder.

Exempel på stresshanteringsmetoder kan vara
Avslappning i olika former, Qi-gong, enklare former av massage.

Efter önskemål från uppdragsgivaren kan kursen anpassas både vad gäller längd och grupp/ kontra individanpassning.

Antal deltagare per grupp: ca 10 personer.

Be Sociable, Share!