Mindfulness

Mindfulness

Genom Mindfulness tränar vi vår förmåga att vara i det nuvarande ögonblicket med en icke dömande attityd. I detta tillstånd ökar vår förmåga att uppleva lugn, klarhet och inre frid.
Vi tränar vår förmåga att återknyta kontakten med våra kroppar, våra sinnen och fatta genomtänkta beslut.

”Mindfulness… is paying attention in a special way,
moment by moment non judging”

Jon Kabat Zinn

  • Mindfulness, kan översättas till medveten närvaro.
  • Medveten närvaro är också ett förhållningssätt till livet.
  •  Medveten närvaro är en djup inre resurs, som man behöver öva genom återkommande avslappningsövningar.

Mindfulness

Istället för att reagera utifrån invanda beteendemönster kan man genom att öva Mindfulness bli mer uppmärksam på situationen och reagera mer medvetet. Medveten närvaro är också ett förhållningssätt till livet. Medveten närvaro är en djup inre resurs, som man behöver öva genom återkommande avslappningsövningar.

Mindfulness handlar om att hitta ett förhållningssätt att leva i nuet med uppmärksam närvaro i vardagens verklighet.

Be Sociable, Share!