Handledning

Syfte och mål
Det övergripande syftet med handledning är att de handledda skall nå en yrkesmässig växt och identitet.

Kontrakt
I handledning är sekretessen av största vikt. Gruppdeltagarnas kontinuerliga närvaro är av stor betydelse för utvecklingen av handledningsprocessen.

Hur arbetar man i handledning?
Handledningsgrupperna kan organiseras med deltagare från samma verksamhet eller att blanda personal från olika områden.

I grupp 5-7 personer. Gruppen träffas regelbundet på avsatt tid- 1,5 tim/tillfälle vanligtvis varannan vecka under ca 1 år, men ofta under en ännu längre period.

Vad arbetar man med i handledning?
Fokus är personligt upplevda och arbetsrelaterade situationer, som alla deltagare har eget ansvar för att förbereda och ha med sig till handledningstillfället.

Man reflekterar över situationer utifrån frågor som: Vad hände? Vad kan göras annorlunda om det händer igen?

Det kan vara situationer som upplevs svårhanterliga eller som bara dröjer sig kvar. Det kan vara situationer i arbetet som man vill ha hjälp att förbereda sig inför. En upplevelse man vill dela med sig av för att få stöd och avlastning.

  1. Man arbetar med upplevda situationer som är yrkesrelaterade. Stora /små, svåra/enkla…
  2. Mina förväntningar på mej, mitt arbete, realistiska krav.
  3. Ansvarsområden – gränser.
  4. Att vara personal.
  5. De händelser jag bär med mig hem…
Be Sociable, Share!