Handledning & Reflektionsgrupp …

Vad innebär Yrkesmässig handledning?
I handledning ges tillfälle att bearbeta upplevelser och känslor som väcks i mötet med patienter, anhöriga och arbetskamrater.

I handledning arbetar man med reflektion. Att se och tänka över vad, hur och varför man gör det man gör.

Handledning har visat sig bidra till personlig växt och yrkesmässig utveckling. Handledning kan också innebära ökad etisk lyhördhet, större handlingsberedskap för oväntade situationer och minskad risk för utbrändhet.
Läs mer…

Vad innebär Yrkesmässig reflektionsgrupp?
I reflektionsgrupp ges tillfälle att bearbeta och reflektera överupplevelser och känslor som väcks i mötet med patienter, anhöriga och arbetskamrater.

I grupp arbetar man med reflektion. Att se och tänka över vad, hur och varför man gör det man gör.

Att reflektera är tex. att pröva att se en företeelse eller en problematiserad situation ur flera olika perspektiv.

Att reflektera innebär inte ett sökande efter det rätta svaret. Principen är att vägen är

målet.

Deltagandet är frivilligt och grundar sig på en önskan om att möta sig själv och sina reflektioner över arbetets utförande och innehåll.
Läs mer…

Be Sociable, Share!