Taktil massage

Taktil betyder beröring och känsel.
Metoden är svensk och utvecklades under 1990-talet. Massagen ges direkt på huden som är känselsinnets organ. Beröringen är uppbyggd efter hudens och nervsystemets anatomi och fysiologi. Den Taktila massagen ges med strykningar och lätta tryck i ett långsamt tempo, händerna är mjuka och avslappnade.

Under behandlingen aktiveras känselreceptorer i huden och skickar behagliga impulser i de nervbanor som förmedlar värme, tryck och beröring. Impulserna går via ryggmärgen till hjärnan, det medför fysiologiska effekter som ger sänkt stressnivå och en höjd smärttröskel. Eftersom smärta aktiverar kroppens stressystem får den taktila massagen inte göra ont, därför anpassas behandlingen efter varje individs önskningar och behov.

Den taktila metoden vidareutvecklades efter omfattande arbete bl a genom ett forskningsprojekt på uppdrag av Socialstyrelsen.

Syfte och mål:
Metoden ger avslappning, lugn och ro, bättre sömn, lindring av smärta samt ökat välbefinnande.
Vetenskapliga undersökningar finns som visar att hormonet oxytocin frigörs när huden stimuleras. Oxytocin är vårt egna ”lugn och ro” ämne i kroppen (och som också har stor betydelse vid förlossning och amning.)
Vårt autonoma, icke viljestyrda nervsystem, består av det sympatiska och det parasympatiska nervsystemet. Båda systemen måste befinna sig i balans för att vi ska må bra.

Sympatiska nervsystemet – vårt stressystem
Vid aktivering av stressystemet förbereder kroppen sig på att fly eller fäkta. Högt ställda krav, smärta, sjukdom, rädslor av olika slag får vår hjärna att reagera, då aktiveras systemet med utsöndring av stresshormoner som följd. Om inte tid ges och tas för vila och återhämtning har vi ett ständigt stresspåslag som leder till spänningar, yrsel, hjärtklappning, huvudvärk etc. vilket kan leda till utmattningstillstånd.

Parasympatiska nervsystemet – vårt lugn och ro system
Det aktiveras genom värme, tryck och beröring. Produktionen av vårt lugn- och ro hormon oxytocin (som även är en signalsubstans i hjärnan) ökar. Vi blir avslappnade och känner ett ökat lugn inom oss.

Vid Taktil massage stimuleras vårt lugn och ro system. Effekterna av oxytocinutsöndring efter Taktil massage är bl.a. sänkt blodtryck, bättre sömn, avslappnade muskler, långsammare andning, minskad hjärtfrekvens, ökad cirkulation, förbättrad mag- och tarmfunktion mm.

Oxytocinet ökar även de kroppsegna endorfinerna och höjer därmed vår smärttröskel.

Taktil massage används i avslappningssyfte på företag, inom friskvård, rehabilitering, vård och omsorg.

Vid helkroppsmassage tar behandlingen drygt en timme, det går även bra att välja kortare behandling.

Fysiologiska effekter

 • Sänkt blodtryck
 • Långsammare och djupare andning
 • Bättre sömn
 • Smärtlindring
 • Förhöjt immunförsvar
 • Lägre nivåer av stresshormon
 • Avspända muskler
 • Ökad cirkulation
 • Snabbare sårläkning
 • Förbättrad mag- och tarmfunktion

Psykologiska effekter

 • Ökad koncentrationsförmåga
 • Stärkt självkänsla och kroppsuppfattning
 • Mindre rädsla och ångest
 • Bättre inlärning
 • Avslappning, lugn och ro
 • Färre konflikter och ökad social interaktion mellan individer i en grupp
Be Sociable, Share!