Hälsobefrämjande projekt

Mål i hälsobefrämjande projekt
Målet med arbetet inom hälsobefrämjande projekt är att stärka individens självförtroende, väcka framtidstro och att ge deltagarna kraften att själva ta makten i sina liv för att få ett friskare arbetsliv och en hållbar livsstil.
Syftet med det hälsobefrämjande arbetet i projektet är att deltagaren känner och tar ansvar för sin livssituation och sitt arbetsliv.

Målgrupp
Personer som är långtidssjukskrivna, riskerar att bli långtidssjukskriven, långtidsarbetslösa.

Metod och upplägg
Bästa resultat nås om metod och upplägg på projekt sker i dialog och samarbete med uppdragsgivaren.

Pedagogiska metoder kan komma att variera men med fördel väljs sådan metod att deltagaren blir en aktiv deltagare i sin egen process.

Projekt kan vara både kortare och längre beroende på behov och val av insats.

Be Sociable, Share!