Vår verksamhet

Futura Hälsodesign bedriver utbildningar inom området hälsa, hälsobefrämjande, mental träning, avspänningsträning, friskvård men även inom området stress och stresssrelaterade tillstånd.

Futura Hälsodesign bedriver även yrkesmässig processorienterad handledning och coaching.

Hälsobefrämjande aktiviteter kan innebära behandlingar, bl a taktil massage akupressur, men även sammansatta rehabiliteringsprogram.

Futura hälsodesign bedriver sin verksamhet interaktivt i dialog med kund/uppdragsgivare.

Futura Hälsodesign skräddarsyr tjänster och utbildningar inom hälsa och annan personalutveckling utifrån kundens behov av olika tjänster och anser att bästa resultat nås om metod och upplägg sker i dialog och i samarbete med uppdragsgivaren.

Futura Hälsodesigns utmaning är att utveckla sin verksamhet och kompetens i syfte att möta kundens behov som en stark resurs i arbetet med att skapa en hälsobefrämjande arbetsplats.

Med hälsobefrämjande verksamhet vill Futura Hälsodesign medverka som en resurs för företagen/uppdragsgivaren i uppdrag som ger möjlighet att positivt påverka uppdragsgivarens arbetsmiljö och därmed bidra till att göra arbetsplatsen till en stödjande miljö för individens hälsa.

Be Sociable, Share!