Omvårdnadshandledning

Yrkesmässig handledning, omvårdnadshandledning.

Handledning för personer som arbetar inom vård och omsorg

Metodisk tillämpning vid ett arbetspass
När gruppen samlas är det lämpligt att avsätta några minuter för koncentration på uppgiften. Detta kan man göra genom att aktualisera något från målet eller syftet med arbetsgruppen eller t ex med hjälp av några kommentarer från föregående arbetspass.

Nästa steg är att en av deltagarna beskriver en problemsituation. Den av deltagaren beskrivna situationen kan vara av såväl retrospektiv karaktär med frågor som t ex Vad inträffade? Vad ville man (målet)? Hur blev det? Det kan handla om behandling av en svårt sjuk person, bemötande, reaktioner från patienten eller anhörig. Det kan handla om vårdplaneringen som inte fungerar, patienter som inte vill äta, någon som är nedstämd, har svåra smärtor osv. Situationen systematiseras och analyseras genom tanke, känsla och handlingen (vad gjordes).

Situationen kan också vara av prospektiv karaktär, d v s man står inför ett problem som man vill förbereda sig på. Det kan då gälla ett möte man är orolig för, hur man etablerar kontakt, ett ankomstsamtal, en väntad separation osv.

Modellen som styr processen bygger på TANKE, KÄNSLA och HANDLING.

Läs mer: www.omvardnadshandledning.se

Be Sociable, Share!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *