Partners & Nätverk

Jag är övertygad om att jag skapar ett större värde för mina uppdragsgivare genom samarbete och partnerskap än genom ”ensam är stark”. Det starka partnerskapet gör att jag kan skapa en helhet, skalfördelar och stabil organisation.

Futura Hälsodesign ingår i olika nätverk med andra konsulter och företag för att kunna erbjuda en helhet och knyta an till annan kompetens vid behov.

Några av våra samarbetsparters och nätverk

Be Sociable, Share!