Om Futura Hälsodesign

Vi tror på att hälsoarbete blir mest framgångsrikt när olika aktörer kompletterar varandra och insatserna utgår ifrån god kunskapsgrund, tydliga mål och metoder.

Vi erbjuder hälsobefrämjande aktiviteter för friskare arbetsliv och hållbar livsstil.

Vi arbetar med
utbildning, samtal, handledning, coaching, kroppsbehandlingar.

Vi vänder oss till den enskilde individen, företaget och organisationen.

Sekretess, etik och försäkring
Futura Hälsodesign har tystnadsplikt enligt gällande författningar och är verksam under lagen om yrkesverksamhet på hälso -och sjukvårdens område.

Futura Hälsodesign arbetar under etiska regler både utifrån etiska regler för sjuksköterskor, handledare, men också utifrån etiska regler för kroppsterapeut med gemensamma nordiska Etiska Regler.

Futura Hälsodesign har ansvarsförsäkring.

Lokaler
Disponerar lokaler på Tjörn, i Stenungsund och i Göteborg.

 

Be Sociable, Share!