Mindfulness utbildning

Mål för  Mindfulness utbildning:

  • Målet med Mindfulnessutbildningen är att du själv ska kunna utföra mindfulnessövningar.
  • Förstå och ha upplevt hur kroppsliga sinnesförnimmelser, tankar och känslor hänger samman i såväl formella som informella mindfulnessövningar.
  • Ha utvecklat en större förmåga att tillämpa ett accepterande, ickevärderande och närvarande förhållningssätt inför händelser i din vardag.

 

Innehåll:

Inledningsvis hålls ett orienteringsavsnitt om kursens innehåll och bakgrund.

Tyngdpunkten i kursen ligger på praktiska mindfulness övningar.

Man förväntas också att utföra mindfulnessövningar i hemmet eller arbetsplats efter den förutsättning man själv har.

 Kursens teoretiska avsnitt är stressteori och mindfulnessbaserad stresshantering.

 

Arbetsformer:

Kursens arbetsformer är upplevelsebaserad och sker i form av praktiska meditationsseminarier och gruppseminarier/gruppsamtal.

Därutöver tillkommer föreläsningar och individuellt arbete.

Erfarenheter delas muntligen under gruppseminarium/gruppsamtal.

 

Exempel på övningar:

Medveten närvaro, hörnstenar:

  • Observera: Att vara uppmärksam på händelser, känslor, tankar och reaktioner.
  • Beskriva: Sätta ord på det vi uppmärksammar. Skilja på reaktioner, från de händelser som utlöst reaktionen. Se tankar och känslor som subjektiva reflektioner över situationer och händelser.
  • Inte döma: Observera och beskriva utan att fastna i värdeomdömen som ”bra” eller ”dåligt”.

 

Övningarna i praktiken består av tre typer av meditation:

1)     Sittande meditationer av varierad längd – med fokus på en ickedömande, neutral observation av olika aspekter av andningen, kroppsförnimmelser, tankar och känslor som dyker upp. Denna övning ökar medvetenhet om hur sinnet rör sig mellan dessa skiftande aspekter. Sinnet övas i att inte fastna, reagera på eller låta sig ryckas med av sina rörelser.

2)    ”Bodyscan” – en meditation som går igenom alla kroppens delar och syftar till att skapa en bättre kroppskännedom samt övar upp en flexibilitet av uppmärksamhet.

3) Långsamma rörelser – Yoga alt. Qi-gongrörelser – i form av enkla rörelser med fokus på andning och de förnimmelser som upplevs under tiden som övningarna genomförs.

 Intresserad ?

Kontakta Futura Hälsodesign: Lisbeth Hellgren

Tel :0704-157 187

E:post – lisbeth@futurahalsodesign.se

 

Bakgrund Mindfulness:

Jon Kabat-Zinn, professor i medicin, är en förgrundsgestalt i införandet av Mindfulness inom modern forskning och klinisk tillämpning.

 

På svenska kallas Mindfulness ofta för medveten närvaro (Kåver & Nilsonne, 2002). En klinisk tillämpning och forskning kring mindfulness i Sverige ingår ofta inom ramen för diverse manualbaserade behandlingar inom KBT-fältet.

 

Randomiserade, kontrollerade kliniska prövningar, med goda resultat har gjorts på fibromyalgi och andra kroniska smärttillstånd, olika cancerformer, hjärt–kärl-sjukdomar, psoriasis, multipel skleros, traumatisk hjärnskada och depression.

 

Litteratur och teoretiska grunder är:

Herlofson, Jörgen: Tanke, känsla, handling.Danderyd : Pilgrim press, 1997

Kabat-Zinn, Jon: Vart du än går är du där : medveten närvaro i vardagen. Stockholm: Natur och kultur, 2005

Linder K, Svärdsudd K. Qigong har stressdämpande effekt. Läkartidningen. 2006;103(24-25):1942-1945

Nilsonne Åsa:Mindfulness i hjärnan.Stockholm: Natur och kultur, 2009

Palmkron Å, Fri från stress med Mindfulness. Palmkronsförlag 2008

  • Schenström Ola: Mindfulness i vardagen. Stockholm:Viva förlag 2010
Be Sociable, Share!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *