Futura Hälsodesign är upphandlad i Handledning i yrkesutövningen, via upphandlingsbolaget i Göteborg

Futura Hälsodesign , Lisbeth Hellgren är upphandlad via Upphandlingsbolaget i Göteborg Ramavtal UB 20612339 följande kommuner:

Göteborgs stad, Ale kommun,  Härryda kommun,   Kungälvs kommun,  Lerums kommun,  Lilla Edets kommun,  Partille kommun,  Stenungsunds kommun,  Tjörns kommun,  Öckerö kommun,  Göteborgs kyrkogårdsförvaltning, Göteborgsregionens Kommunalförbund Gårda,  Räddningstjänsten Storgöteborg.

Futura Hälsodesign Lisbeth Hellgren är upphandlad och har avtal i Handledning med Kungsbacka kommun.

Futura Hälsodesign Lisbeth Hellgren är  upphandladoch har avtal i Handledning med VG-region.Västra Götalandsregionen.

Yrkesmässig handledning

I handledning arbetar man med reflektion. Att se och tänka över vad, hur och varför man gör det man gör.

Handledning har visat sig bidra till personlig växt och yrkesmässig utveckling. Handledning kan också innebära ökad etisk lyhördhet, större handlingsberedskap för oväntade situationer och minskad risk för utbrändhet. Ett angeläget tema är ofta att klargöra och utveckla yrkesrollen.

Syfte och mål:

Det övergripande syftet med handledning är att de handledda skall nå en yrkesmässig växt och identitet och att öka den professionella yrkesutövningen. I processhandledning är syftet att finna strategier och alternativa vägar för att hantera komplicerade situationer i yrkesvardagen. Ett annat syfte är att medvetandegöra värdegrunder och förhållningssätt som ligger till grund för arbetet.  Processen bygger på delaktighet och ansvar både för handledaren och de handledda. 

  Innehåll:

Man utgår från den handleddes behov, vilket innebär att den handledde tar ansvar för att formulera problemet eller det som den vill ha belyst. Man arbetar med det som väcks i utövandet av yrkesrollen och verkar genom reflektion runt det som sker i mötet/relationen mellan människor.  

Omfattning:

1,5 – 2 timmar med regel-bundenhet under en längre tid.

Lisbeth Hellgren är sjuksköterska, vårdlärare och har fortbildning inom beteendevetenskapliga ämnen såsom handledning, stresshantering, hälsopsykologi, hälsopromotion och mindfulness.   Hon har arbetat med sjukvård, hälsa, utbildning i c:a 35 år och har haft befattningar som sjuksköterska, vårdlärare, skolsköterska, avdelningsföreståndare, ledare och lärare.   Lisbeth arbetar idag kontinuerligt med processorienterad handledning, kurser i stresshantering, mindfulness och ledarskapsfrågor i sin firma Futura Hälsodesign.
För referenser kontakta Lisbeth Hellgren
Be Sociable, Share!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *