Futura Hälsodesign är upphandlad i Handledning i yrkesutövningen, via upphandlingsbolaget i Göteborg.

Handledning i yrkesutövningen.

Vi arbetar med det som väcks i utövandet av yrkesrollen och genom reflektion runt det som sker i mötet/relationen mellan människor. Med handledning i yrkesutövningen bidrar vi med yrkesmässig utveckling. Handledning kan skapa ökad etisk lyhördhet, större handlingsberedskap för oväntade situationer och minskad risk för utbrändhet. Ett angeläget tema är ofta att klargöra och utveckla yrkesrollen.

Syfte och mål:

I handledning i yrkesutövandet är syftet att finna strategier och alternativa vägar för att hantera komplicerade situationer i yrkesvardagen. Ett annat syfte är att medvetandegöra värdegrunder och förhållningssätt som ligger till grund för arbetet.  Processen bygger på delaktighet och ansvar både för handledaren och de handledda.

 Innehåll:

Man utgår från den handleddes behov, vilket innebär att den handledde tar ansvar för att formulera problemet eller det som den vill ha belyst.

Presentation:

Futura Hälsodesign, Lisbeth Hellgren är sjuksköterska, vårdlärare och har fortbildning inom beteendevetenskapliga ämnen såsom handledning, stresshantering, hälsopsykologi, hälsopromotion och mindfulness.  Har arbetat med sjukvård, hälsa, utbildning i c:a 35 år och har haft befattningar som sjuksköterska, vårdlärare, skolsköterska, avdelningsföreståndare, ledare och lärare. Har arbetat med handledning som huvudsyssla sedan Millenieskiftet och har över hundra grupper bakom sig.

Futura Hälsodesign , Lisbeth Hellgren är upphandlad via Upphandlingsbolaget i Göteborg Ramavtal UB 20612339 följande kommuner:

Göteborgs stad, Ale kommun,  Härryda kommun,   Kungälvs kommun,  Lerums kommun,  Lilla Edets kommun,  Partille kommun,  Stenungsunds kommun,  Tjörns kommun,  Öckerö kommun,  Göteborgs kyrkogårdsförvaltning, Göteborgsregionens Kommunalförbund Gårda,  Räddningstjänsten Storgöteborg.

Futura Hälsodesign Lisbeth Hellgren är upphandlad och har avtal i Handledning med Kungsbacka kommun.

Futura Hälsodesign Lisbeth Hellgren är  upphandladoch har avtal i Handledning med VG-region.Västra Götalandsregionen.

 

Be Sociable, Share!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *